LEKCJA 4: Krok 3 – Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

LEKCJA 5: Krok 4 – Weryfikacja czynności związanych ze zwolnieniem pracownika

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

LEKCJA 4: Krok 3 – Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

LEKCJA 5: Krok 4 – Weryfikacja czynności związanych ze zwolnieniem pracownika